ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (6/10/2014)ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ BASKET